• نام برند: تنوویر شاری®
  • نام ژنریک: تنوفووير ديسوپروكسيل فومارات
  • نام تجاری: ®Tenovir Shari
  • گروه فارماکوکنیک: ضد ويروس سیستمیک
چطوری مصرف کنیم اثرات فارماکولوژیک و ماکانیسم اثر

تنوفوویر دیسوپروکسیل فومارات آنالوگ دی استری فسفریله نوکلئوزیدی غیر حلقوی آدنوزین منوفسفات می­باشد. در مرحله اول تنوفوویر دیسوپروکسیل فومارات هیدرولیز شده و به  تنوفوویر تبدیل می­شود. این ترکیب تحت تاثیر آنزیم­های سلول فسفریله شده و به فرم فعال تنوفوویر دی فسفات در می­آید. فرم فعال دارو سبب مهار رونویسی ویروس HIV و خاتمه همانندسازی DNA می­شود. میزان فراهمی زیستی تنوفوویر در حدود25% می­باشد. مصرف غذاهای چرب سبب افزایش میزان فراهمی زیستی دارو می­گردد. حجم توزیع تنوفوویر در حدودL/Kg6/0±3/1در صورت تجویزmg/Kg1 تنوفوویر از راه وریدی و میزان اتصال آن به پروتئین­های پلاسما کم می­باشد. تنوفوویر توسط ایزو آنزیم P450 متابولیزه نمی­شود، در عین حال بخش عمده دارو از طریق کلیه دفع می­گردد. نیمه عمر حذف دارو در حدود 17 ساعت می­باشد.

چطوری مصرف کنیم موارد مصرف

تنوویر شاری همراه سایر داروهای ضدویروس در درمان HIV-1 و یا هپاتیت B مزمن در بیماران مبتلا به HIV بکار می­رود.

چطوری مصرف کنیم میزان مصرف

مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می­کند از خود درمانی بپرهیزید.

چطوری مصرف کنیم عوارض جانبی

هردارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است با برخی عوارض جانبی همراه باشد. عوارض شایع دارو شامل  سستی، اسهال، تهوع، استفراغ ، توزیع نامناسب چربی و کاهش دانسیته استخوان می­باشد.

عوارض جدی دارو شامل تشدید هپاتیت B، خطر لاکتواسیدوز ، هپاتومگالی شدید و اختلال در عملکرد کلیه می­باشدکه در صورت بروز حتماً باید مورد بررسی قرار گیرد.

تداخلات دارویی:

مصرف داروی تنوفوویر می­تواند با داروهای زیر تداخل داشته باشد بنابراین قبل از مصرف دارو، پزشک خود را از تمامی اقلام داروهای مصرفی خود آگاه کنید:

دیدانوزین، ایندیناویر، لامیوودین.

مصرف همزمان تنوفوویر با داروهایی که از طریق ادرار دفع می­شوند مانند آسیکلوویر، آدفوویردیپیوکسیل، گانسیکلوویر، والاسیکلوویر، والگانسیکلوویر و سایر داروهایی که در مسیر دفع کلیوی دارو اختلال ایجاد می­کند می­بایست مورد توجه قرار گیرد.

چطوری مصرف کنیم هشدارها

هشدارها و احتیاط­های لازم:

مصرف آنالوگ­های نوکلئوزیدی در بیماران با سابقه اختلالات کبدی باید با احتیاط و زیر نظر پزشک صورت گیرد.

مصرف تنوفوویر در بیماران با سابقه اختلال عملکرد کلیه قطع و ادامه مصرف دارو باید با تشخیص پزشک صورت گیرد.

مصرف دارو در زمان بارداری و شیر دهی با تجویز و زیر نظر پزشک صورت گیرد.

اثربخشی و اطمینان از مصرف دارو در کودکان مورد تایید قرار نگرفته است.

مطالعات کافی در زمینه مصرف دارو در سالمندان صورت نگرفته است. با این حال به علت اختلال عملکرد کلیوی به دنبال افزایش سن، مصرف دارو در سالمندان با احتیاط کامل و توسط پزشک صورت گیرد.

 

چطوری مصرف کنیم موارد منع مصرف

تنوویر شاری در بیماران با سابقه قبلی حساسیت به دارو منع مصرف دارد